23-27/4 Motions- och hälsokurs i Eskilstuna

Den 23-27 april anordnar vi en motions- och hälsokurs i Eskilstuna.
Kursen vänder sig till våra medlemmar med synnedsättning, och deltagaravgiften är 500 kr.
Sista anmälningsdag är 21 mars.
För anmälan och mer information, ring Stockholmskontoret på 08 – 641 81 64.