Tidens Röst

Tidens Röst 5 – 2019
Sverigefinska Synskadadeförbundet
taltidning nr 5 oktober 2019

Tidens Röst 6 – 2019
Sverigefinska Synskadadeförbundet
taltidning nr 6 december 2019