Vad är SFSF?


SFSF är en förkortning för Sverigefinska Synskadadeförbundet.
Förbundet är en intresseorganisation för finsktalande synskadade i Sverige.
Förbundets viktigaste uppgift är att bevaka och driva medlemmarnas frågor på riks-, landstings- och kommunal nivå.

Förbundet vilar på principen att alla finskspråkiga synskadade ska ha möjlighet att delta på samhällets alla områden.

Vi samarbetar med nordiska synskadeorganisationer och finskspråkiga minoritetsorganisationer som är verksamma i Sverige.

Vi bedriver informationsarbete i hela landet och anordnar kurser, rehabiliterings- och rekreationsverksamhet för medlemmarna.

Vår egen taltidning ”Tidens Röst” utkommer 6-8 gånger per år.
SFSF är partipolitiskt och religiöst obundet och grundades 1993.

Förbundets viktigaste beslut fattas på ombudsmöten som hålls en gång per år.