Kontaktinfo

Boråskontoret

Besöksadress:
Fjällg. 1 D, Borås

Postadress:
Sverigefinska Synskadadeförbundet
BOX 230
501 13 Borås
Telefon: 033 – 41 05 63
E-post, kontoret: boras@finskasynskadade.se

Rita Simonen: rita.simonen@finskasynskadade.se
Teija Inkerö: teija.inkero@finskasynskadade.se
Jonathan Nilsson: jonathan.nilsson@finskasynskadade.se

Stockholmskontoret

E-post, kontoret: stockholm@finskasynskadade.se

Marjatta Sillanpää: marjatta.sillanpaa@finskasynskadade.se


Plusgiro: 65 26 37 – 0
Org.no: 864502-0119