Detta får du av oss


När du blir medlem i förbundet får du möjlighet att träffa andra synskadade och utbyta erfarenheter, få råd och tips som underlättar en helt ny livssituation.

Tillsammans hittar vi enklare lösningar på problem som kan verka stora. Om du inte haft synskadan länge, kan det vara skönt att prata med andra som har mer erfarenhet av liknande funktionshinder. Det kan vara skönt att prata om möjligheterna och svårigheterna som en synskada innebär.

Du får också möjlighet att jobba för ett samhälle där alla människor har lika värde. Dina insatser och kunskaper är därför viktiga.

Du får vår medlemstidning Tidens Röst, som utkommer 6 – 8 gånger per år, med råd och tips som förenklar vardagen samt aktuell information.

Vi erbjuder också kurser i olika ämnen, till exempel rehabilitering, handarbete, friskvård, föreningsteknik och datoranvändning.